01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec)

Spoštovani starši, otroci, obiskovalci vrtca!

Po poletnem oddihu in ob nekaj manjši prisotnosti s septembrom začenjamo spet »na polno«. Verjamemo, da vsi spočiti, zdravi, z novimi idejami. Vrtec bo spet prepleten z zaposlenimi, otroki in različnimi dejavnostmi.

Želimo si predvsem, da bi varno in kreativno preživljali dneve in da nam vsakdana ne pokvarijo obolenja. Letos bomo še posebej pozorni, da se bomo gibali zunaj, iskali kotičke na dvorišču, na bližnjih travnikih in v okolici šole. Naše igrače bodo pogosto naravni materiali, učilnica narava in okolica.

Tudi starši boste pripomogli k varnemu okolju, zlasti tako, da boste upoštevali navodila vrtca in skrbeli zase in za svoje bližnje. Zelo pomembno je tudi, da o skrbeh in morebitnih obolenjih odkrito spregovorite in obvestite tudi vrtec.

Potrudili se bomo, da vam prisluhnemo, da opravimo naše poslanstvo, razvijemo korektne odnose in zaupanje, da vam bomo v oporo pri družinski vzgoji in da bomo znali biti drug do drugega strpni.

Zaželimo si varno in ustvarjalno leto v vrtcu.

Ravnatelj in kolektiv vrtca

Obvestilo staršem v prizadevanjih za varno okolje

Prilagoditve

Dostopnost