MIske MUCE MURENČKI POLŽKI MEDVEDKI GUMBKI SONČKI metuljivrtec moravce logoČEBELICE ŽABICE JEŽKI RAČKE pikapolone mravljice

 • decembertop2015
 • top7
 • Dobrodošli na spletni strani Vrtca Moravče!

 • Dobrodošli na spletni strani Vrtca Moravče!

Zdravje v vrtcu

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v našem vrtcu. Zavedamo se, da je zdravje ena izmed pomembnejših vrednot vsakega človeka, zato moramo zanj še, kako skrbeti.

V želji, da se naš vrtec oblikuje v zdravo in varno okolje, s katerim pozitivno vplivamo na pomen dobrega počutja in zdravja v celotni družbi, smo tudi v letošnjem letu smo vse skupine vrtca nadaljevale s programom Zdravje v vrtcu, ki poteka v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti vrtca za oblikovanje okolja, ki postavlja dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadeva ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje. Vsi skupaj tako oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje vsakega izmed nas.

Zavedamo se, da morajo otroci že v predšolskem obdobju pridobiti izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih obdržijo vse življenje. Otroci, ki živijo v zdravem okolju, spoznajo zdrav način življenja, osvajajo zdrave navade in veščine, pripomorejo h kakovostnejšemu načinu življenja, ki ne vpliva samo na posameznika, temveč na celotno družbo. Tako so otroci skozi različne aktivnosti in dejavnosti pridobivali znanja, navade in veščine, kako skrbimo za svoje zdravje, kaj vse je pomembno za ohranitev zdravja in hkrati razvijali skrb za sebe.

V okviru programa Zdravje v vrtcu, smo v posameznih skupinah izvajali naslednje aktivnosti:

 • zdrava prehrana,
 • zdrav način življenja,
 • osebna higiena,
 • zobozdravstvena vzgoja,
 • duševno zdravje,
 • narava in varovanje okolja,
 • gibanje,
 • varnost v prometu in na igrišču,
 • praznovanje posebnih dni,
 • varno s soncem.

Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki pripomore k zdravju in dobremu počutje je prehrana. Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih enega glavnih faktorjev zdravja.

Pomembno je, da otrok v predšolskem obdobju uživa kakovostno, raznoliko in zdravo hrano, zato naš vrtec upošteva smernice zdrave prehrane. Otroci imajo na voljo različno uravnoteženo, raznoliko hrano ter tako pridobivajo navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. Otroci imajo preko celega dneva na voljo dovolj pijače za pitje (predvsem vodo in nesladkan čaj), med posameznimi obroki je na razpolago tudi različno sezonsko sadje in zelenjava. Na naših mizah smo imeli večkrat tudi lokalno pridelano hrano.

Poleg zdrave prehrane je pomembna tudi telesna aktivnost, zato spodbujamo otroke k gibanju.Vsakodnevno jim omogočimo gibanje in jih spodbujamo k spoznavanju in razvijanju gibalnih sposobnosti, in sicer z različnimi gibalnimi dejavnostmi tako v prostoru, igralnici kot tudi na prostem.

Vrtec obdaja čudovita narava, zato imamo veliko možnosti preživeti v naravi. Otroci jo spoznavajo, doživljajo, opazujejo, raziskujejo v vseh letnih časih. Z okoljsko vzgojo v vrtcu ozaveščamo otroke in navajamo na pozitiven ter skrben odnos do narave in okolja. Skrbno ločujemo odpadke in velikokrat ustvarjamo tudi iz odpadnega materiala.

Trudimo se, vzgajati odporne in zdrave otroke ob vsakodnevnem bivanju na prostem.

Otroci vsakodnevno pridobivajo tudi navade osebne higiene in skrb za sebe. Osebna higiena je ravno tako eden ključnih dejavnikov, ki pripomore k zdravju. Vpliva na krepitev zdravja, preprečuje širjenje nalezljivih bolezni, pripomore k dobremu počutje, zato otroke vsakodnevno seznanjamo in navajamo na pomembnost osebne higiene. Posebno pozornost namenjamo tudi zobni preventivi.

Ob obisku zobne asistentke iz ZD Domžale so se otroci seznanili:

 • s pravilno nego zob,
 • ravnanjem z zobnimi ščetkami itd.
 • spretnosti in veščine umivanja zob
 • so utrjevali še v posameznih skupinah skozi celo leto.

Na ravni celotnega vrtca smo izvajali tudi projekt Varno s soncem. Osnovni namen izvajanja programa  Varno s soncem je bil predstaviti otrokom in njihovim staršem škodljive učinke sonca in možnosti zaščite ter jih spodbuditi, da to izvajajo v praksi.  S pomočjo pogovora, ilustracij o soncu, pravljic in nekaterimi drugimi dejavnostmi, smo otroke seznanjali o ustrezni zaščiti pred sončnimi žarki in jih seznanili s škodljivimi posledicami delovanja sončnih žarkov. Izogibali smo se izpostavljanju sonca, v času, ko je bilo sonce močno. V poletnih mesecih smo se ustrezno zaščitili s pokrivali in sončnimi kremami.

V okviru celotnega vrtca smo sodelovali tudi v projektu Pasavček in razvijali sposobnost varnega in pravilnega ravnanja v različnih situacijah in okolju (v vrtcu, prometu itd.). Skozi igro in različne aktivnosti, predvsem na sprehodih, kjer so skozi pogovor pridobivali ustrezna znanja o varnem ravnanju v prometu. Kajti tudi varno okolje, je pomemben dejavnik, ki pripomore k dobremu zdravju.

Poleg vseh naštetih dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje, pa je še kako pomembno dobro počutje. Ves čas za to skrbimo za dobro počutje otrok in odraslih v našem vrtcu.Strmimo k ustvarjanju okolja, ki zagotavlja dobro počutje – občutek sprejetosti, varnosti, podpore, priložnosti za učenje in kreativno delovanje. Kajti dobro počutje in zadovoljstvo lahko veliko pripomore k našemu zdravju.

Skupaj z otroki, vzgojitelji, starši in drugim osebjem vrtca smo tako skozi celo leto oblikovali zdravo in varno okolje, ki je pozitivno vplivalo na dobro počutje vsakega izmed nas.    

Zapisala koordinatorica projekta

Mojca Vozel

Poročilo - zdravje v vrtcu

Zdravje je ena izmed pomembnejših vrednot vsakega človeka, zato moramo zanj še, kako skrbeti. Otroci, vzgojitelji, starši in ostali delavci vrtca smo zato tudi v letošnjem šolskem letu nadaljevali s programom Zdravje v vrtcu, ki poteka v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Pri programu strmijo k dvema temeljnima ciljema, in sicer oblikovanju vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje, utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in delovanju v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb. Namen programa je razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto, in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje, ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Tudi v našem vrtcu želimo oblikovati zdravo in varno okolje, v katerem bi se vsi dobro počutili. Zavedamo se, da morajo otroci že v  predšolskem obdobju pridobiti izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih obdržijo vse življenje. Otroci, ki živijo v zdravem okolju, spoznajo zdrav način življenja, osvajajo zdrave navade in veščine, pripomorejo h kakovostnejšemu načinu življenja, ki ne vpliva samo na posameznika, temveč na celotno družbo. Tako so otroci skozi različne aktivnosti pridobivali znanja, navade in veščine, kako skrbimo za svoje zdravje, kaj vse je pomembno za ohranitev zdravja in hkrati razvijali skrb za sebe.  

Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki pripomore k zdravju in dobremu počutje je prehrana. Vrtec za to upošteva smernice zdrave prehrane. Otroci imajo na voljo različno uravnoteženo prehrano ter tako pridobivajo navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. Otroci imajo skozi dopoldan na voljo nesladkan čaj in vodo. Poleg zdrave prehrane je zagotovo pomembna tudi telesna aktivnost, zato spodbujamo otroke k gibanju. Prizadevamo si, da otroci doživijo naravo v vseh letnih časih. Gibanje na prostem nam ponuja veliko možnosti za učenje. Trudimo se, vzgajati odporne in zdrave otroke ob vsakodnevnem bivanju na prostem. Otroci vsakodnevno pridobivajo tudi navade osebne higiene in skrb za sebe. Osebna higiena je ravno tako eden ključnih dejavnikov, ki pripomore k zdravju. Posebno pozornost namenjamo tudi zobni preventivi. Ob obisku zobne asistentke iz ZD Domžale so se otroci seznanili s pravilno nego zob, ravnanjem z zobnimi ščetkami itd. Nato pa so spretnosti in veščine umivanja zob utrjevali še v posameznih skupinah otrok skozi celo leto.

Na ravni celotnega vrtca smo izvajali tudi projekt Varno s soncem. Osnovni namen izvajanja programa  Varno s soncem je otrokom predstaviti škodljive učinke sonca in možnosti zaščite ter jih vzpodbujati, da to izvajajo v praksi. Otroke smo v poletnih mesecih ustrezno zaščitili s pokrivali in sončnimi kremami.

V okviru celotnega vrtca smo sodelovali tudi v projektu Pasavček in razvijali sposobnost varnega in pravilnega ravnanja v različnih situacijah in okolju (v vrtcu, prometu itd.). Kajti tudi varno okolje, je pomemben dejavnik, ki pripomore k dobremu zdravju. Poleg vseh naštetih dejavnikov pa je pomembno tudi dobro počutje med otroki, med otroki in odraslimi, zato smo vsakodnevno skrbeli za dobro počutje otrok in odraslih v našem vrtcu.

Skupaj z otroki, vzgojitelji, starši in drugim osebjem vrtca smo tako skozi celo leto oblikovali zdravo in varno okolje, ki je pozitivno vplivalo na dobro počutje.     

Zapisala koordinatorica projekta

Mojca Vozel

Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu

Vstop v vrtec je nov začetek, ki pa žal za nekatere otroke lahko predstavlja tudi velik stres. Posledično so otroci dovzetnejši za različna obolenja.

Ker si vsi skupaj želimo, da bi bili naši malčki zdravi, moramo za to tudi skupaj poskrbeti.

VZROKI ZA OBOLEVANJA

Izpostavljenost različnim povzročiteljem bolezni

Ker je v skupinah veliko malčkov je tudi veliko različnih mikrobov. Zaradi narave druženja, igre in dela v skupini se le ti z lahkoto prenašajo od otroka do otroka in do vzgojiteljic.

Slabša imunost otrok

Otrok, ki še ni bil v stiku z različnimi mikrobi, še ni izoblikoval odpornosti proti njim. Le-ta se izoblikuje šele ob prvem stiku z mikrobi. Poleg tega je otrokov imunski sistem tudi manj zrel, kar pomeni, da je njegova obramba pred mikrobi šibkejša in počasnejša.

Psihični vzroki

Vstop v vrtec lahko za otroka pomeni velik stres, ki lahko zmanjša otrokovo imunsko odpornost in s tem poveča verjetnost okužbe.

Stresu pa so lahko izpostavljeni tako otroci ki prvič vstopajo v vrtec, kot tudi tisti, ki se vračajo s počitnic.

NAJPOGOSTEJŠA OBOLENJA V VRTCU

Najpogostejše so virusne okužbe dihal, ki jih povzroča približno dvesto različnih virusov, zato je nemogoče, da bi zgradili obrambo proti vsem. Pogosto se kot zaplet ob prebolevanju vnetja zgornjih dihal pojavljajo tudi vnetja ušes.

V zadnjih letih so vse pogostejše tudi črevesne virusne okužbe (npr. rotavirus). Te okužbe se prenašajo z dotikom, preko igrač, kljuk… torej na načine, ki so zlasti prisotni med otroki v skupini.

Prisotne so tudi bolezni z izpuščaji, predvsem norice, škrlatinka in peta bolezen. Ostale bolezni so zaradi dobre precepljenosti redkost.

Pojavljajo in širijo se tudi nekateri paraziti (gliste, naglavne uši), slinavka, gnojno vnetje očesne veznice, gnojna vnetja na koži in sluznici.

KAKO ZA PREVENTIVO SKRBIMO V VRTCU

Strokovni in tehnični delavci upoštevamo navodila zdravstveno higienskega režima za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.

Ti ukrepi so:

- dosledno izvajamo in nadziramo umivanje rok s toplo vodo in milom, ter k temu vsakodnevno navajamo otroke,

- ob pojavu nalezljivih bolezni začasno prenehamo z umivanjem zob,

- igrače redno čistimo,  razkužujemo jih 2x letno oziroma po potrebi ob pojavu nalezljivih bolezni;

- pravilno zračimo prostore,

- za brisanje nosov uporabljamo papirnate robčke, za brisanje rok pa papirnate brisačke za enkratno uporabo,

- uporabljamo izključno tekoče milo z dozatorjem,

- ne uporabljamo Igrač in predmetov iz blaga, ki jih ni mogoče stalno mokro čistiti,

- ob pojavu nalezljivih bolezni o tem obvestimo starše in jih seznanimo z znaki in potekom bolezni ter s preventivnimi ukrepi. Ob pojavu epidemij upoštevamo navodila ZZV.

- upoštevamo kriterije za zavrnitev otroka z bolezenskimi znaki ter z njimi tudi seznanimo starše

KAJ LAHKO STORITE STARŠI, DA PREPREČITE POJAV ALI ŠIRJENJE NALEZLIVIH BOLEZNI?

Tudi starši lahko veliko pripomorete k temu, da bi otroci manj pogosto obolevali.

To boste dosegli tako, da:

- tudi doma redno navajate otroka na vzdrževanje osebne higiene in pridobivanje higienskih navad,

- otroka predvsem z zgledom navajate na zdrav življenjski slog (redno gibanje, umirjanje in sproščanje, bivanje v naravi, zdrava in raznolika prehrana…)

- ne kadite v prisotnosti otrok oziroma v prostoru, kjer bivajo otroci,

- otroka z znaki nalezljive bolezni ali otroka, ki je še kužen ne pripeljete v vrtec.

KAJ LAHKO STORITE STARŠI V PRIMERU BOLEZNI VAŠEGA OTROKA?

-          v vrtec pripeljete zdravega otroka,

-          če otrok zboli v vrtcu, ga pridete iskat takoj, ko lahko,

-          če otrok zboli doma, vrtec čim prej obvestite o vrsti nalezljive bolezni,

-          otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 1 dan nima vročine, ko vsaj 1 dan ne bruha, ter ko vsaj 1 dan nima več driske.

Bolan otrok ne sodi v vrtec.

Bolan otrok potrebuje počitek, mir, skrbno nego in pozornost. Le tako bo ozdravel hitro, bolezen pa se ne bo ponovila. Naloga staršev je, da omogočijo otroku potreben čas in ustrezne pogoje za okrevanje.

 Ne pozabimo na naslednje:

ŠE NOBEN OTROK NI BIL BREZ PREHLADA, KAŠLJA, BOLEČINE ALI OTROŠKE BOLEZNI.

ZA LAJŠANJE BOLEZENSKIH ZANKOV MALIH OTROK STA POGOSTO DOVOLJ ŽE TOLAŽBA IN LJUBEZEN.

Natisni E-naslov

eko sola

zdrava sola

Tel: 01 7231 227 (spodnji vrtec)
Tel: 01 7232 900 (zgornji vrtec)
E-pošta: vrtec@osmoravce.si
E-pošta: vrtec.moravce-
osjvmo@guest.arnes.si
Splet: www.vrtec-moravce.si

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Preberite več o zakonu o piškotkih..

Sprejemam piškotke.