01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec) vrtec.moravce-osjvmo@guest.arnes.si

Cicibanove urice

Za otroke, ki v dnevne programe vrtca niso vključeni, bomo tudi to šolsko leto organizirali CICIBANOVE URICE (80–urni program).

Vpis bo v torek, 20. 9. 2021, ob 17. uri, v telovadnici vrtca

Cicibanove urice bodo potekale v skupinah po enkrat tedensko od 17. do 19. ure, v prostorih vrtca Moravče in na podružnici na Vrhpoljah. Vpišejo se lahko vsi otroci, ki bodo v tem koledarskem letu dopolnili 3 leta.

Otroci, ki niso vključeni v vrtec, so vabljeni tudi v različne dodatne dejavnosti, ki so organizirane za otroke, ki obiskujejo vrtec.