01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec) vrtec.moravce-osjvmo@guest.arnes.si

»Svet v katerem smo, kliče po izstopu iz starega v novo vizijo posameznega človeka in sveta. Pravljica Kdo je napravil Vidku srajčico je bogatila življenja mnogih generacij otrok in jim nosila upanje in prebujala ljubezen do narave in živali.«
Vir: https://www.primus.si/kdo-je-napravil-vidku-srajcico
Rdeča nit junijskih dejavnosti je bila omenjena Levstikova pravljica, ki smo jo spoznali v novi preobleki, a z istim globokim sporočilom ljubezni in upanja, da sta pomoč in podpora na voljo vsakemu od nas.
Tako smo zaokrožili naše skupno leto v igralnici Čebelice.
Na zaključku z nastopom za družine pa pokazali in dokazali, kaj vse že zmoremo in znamo in kako trdne vezi so se že stkale med nami.

Zapisala: Joža Žuna